Lawatan Audit dari deligasi Pegawai (ST) Putrajaya

st-audit

4

Bagi memantapkan kualiti serta menjadi pusat petauliahan (ST)  yang unggul di kawasan utara , Pihak Suruhanjaya Tenaga (ST) Putrajaya telah melakukan audit berkaitan kelengkapan peralatan /dokumentasi , kelulusan menjalankan kursus modul talian atas (LV) , Program Separuh Masa Elektrik ( Ao/A1/PW2/Pw4) serta cadangan-cadangan terdahulu yang telah di ambil tindakan demi kelangsungan pembelajaran dan pengajaran mengikut standard yang ditetapkan oleh pihak ST. Pegawai yang hadir adalah En Abd.Razak bin Amin, En. Hazim Bin Yahya dan En. Azarudin Yusof Bin Mansor, Terima kasih juga kepada semua Warga Jabatan Elektrik dari Program SEP,SED, DCS & Pihak Pengurusan IKM Sungai Petani  yang terus komited dalam memertabatkan kualiti serta standard pembelajaran dan pengajaran di Jabatan Elektrik IKM Sungai Petani…. Syabas..
#22 September 2016 (Khamis) 9.00 Pagi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s